Rugged Track

Item nr. 838124-51052

Colour:

尺寸範圍:

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
5 / 5.5 6 / 6.5 7 / 7.5 8 / 8.5 9 / 9.5 10 / 10.5 11 / 11.5 12 / 12.5 13 / 13.5 14 / 14.5
5½-6 6½-7 7.5 8 / 8.5 9 9.5 / 10 10.5 11 / 11.5 12 / 12.5 13
240-245 250 263 270 277 283 290 297 303 310

技術

RECEPTOR®

更多 隱藏

尺寸指引─男士

ECCO 致力讓你的網上購物體驗變得更方便。要確保您能購買適合的尺寸,最好的方法就是先量度腳部大小,再與鞋碼表對照,找出適合的尺寸。請按照以下 4 個簡單步驟,以準確量度腳部大小:

 • 您只須用一張紙、一枝鉛筆及一把尺來量度腳從腳跟到拇腳指的長度。

 • 將紙張靠牆平放地上。腳跟靠牆。

 • 用紙標記下腳最長的位置。在另一隻腳重覆以上步驟。

 • 量度每個標記的長度,並與鞋碼表作對照。 以最長的腳來決定鞋碼。

MM EU US UK
240-245 39 5/5.5 5½-6
250 40 6/6.5 6½-7
263 41 7/7.5 7.5
270 42 8/8.5 8/8.5
277 43 9/9.5 9
283 44 10/10.5 9.5/10
290 45 11/11.5 10.5
297 46 12/12.5 11/11.5
303 47 13/13.5 12/12.5
310 48 14/14.5 13
316 49 15/15.5 13.5/14
323 50 16/16.5 13.5/14

更多 隱藏

 • RECEPTOR®
  RECEPTOR®

  RECEPTOR®

  RECEPTOR 能自然推動雙腳,使每一步走起來更舒適。