SOFT 2.0

Item nr. 206503-56723

尺寸範圍:

35 36 37 38 39 40 41 42 43
3 / 3.5 4 4.5 / 5 5.5 6 6 / 6.5 7 / 7.5 8 / 8.5 9 / 9.5
2.5 / 3 3.5 4 / 4.5 5 5.5 / 6 6.5 / 7 7.5 8 / 8.5 9
215 220-225 230 235 240-245 250 263 270 277

更多 隱藏

尺寸指引─女士

ECCO 致力讓你的網上購物體驗變得更方便。要確保您能購買適合的尺寸,最好的方法就是先量度腳部大小,再與鞋碼表對照,找出適合的尺寸。請按照以下 4 個簡單步驟,以準確量度腳部大小:

  • 您只須用一張紙、一枝鉛筆及一把尺來量度腳從腳跟到拇腳指的長度。

  • 將紙張靠牆平放地上。腳跟靠牆。

  • 用紙標記下腳最長的位置。在另一隻腳重覆以上步驟。

  • 量度每個標記的長度,並與鞋碼表作對照。 以最長的腳來決定鞋碼。

MM EU US UK
215 35 3/3.5 2.5/3
220-225 36 4 3.5
230 37 4.5/5 4/4.5
235 38 5.5 5
240-245 39 6 5.5/6
250 40 6/6.5 6.5/7
263 41 7/7.5 7.5
270 42 8/8.5 8/8.5
277 43 9/9.5 9

更多 隱藏